do góry

Cele Zrównoważonego Rozwoju

 

 

W dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, w tym także Międzynarodowa Federacja Zrzeszająca Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA). W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju charakteryzujących się szerokim horyzontem zaplanowanych działań. Dotyczą one nie tylko redukcji ubóstwa, walki z głodem czy zapewnienia zdrowia, ale także takich kwestii, jak zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego, ograniczenie nierówności społecznej czy zapewnienie dostępu do energii.

 

Ważną rolę w realizacji założeń agendy 2030 ma spełniać, oprócz państw członkowskich ONZ, również sektor prywatny oraz organizacje pozarządowe. W swoim codziennym działaniu IFMSA-Poland również przyczynia się do realizacji Celów, w szczególności:


 

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Dostęp do opieki zdrowotnej, edukacja, promocja profilaktyki i wszystkie inne działania mające na celu zapewnienie społeczeństwu zdrowia i dobrostanu, stanowią centrum naszych, jako przyszłych pracowników ochrony zdrowia, działań.

 

Najmłodszych dzięki „Szpitalowi Pluszowego Misia” uczymy dbać o własne zdrowie i nie bać się wizyt u lekarza. W ramach akcji „Zdrowie Pod Kontrolą” dwa razy do roku w 15 miastach w Polsce organizujemy badania profilaktyczne, umożliwiając pomiar glikemii, ciśnienia, konsultacje dietetyczne i przygotowujemy wiele innych atrakcji mających zachęcić do zmiany trybu życia na zdrowszy. Co więcej, naszymi akcjami staramy się dotrzeć do wszystkich grup społecznych. Najnowszy projekt “Pora Seniora” jest przedsięwzięciem skierowanym do osób w podeszłym wieku. Opieramy się w niej na edukacji, aktywizacji i integracji seniorów poprzez prezentacje prozdrowotne, wspólne spędzanie czasu i współpracę ze studentami uczelni medycznych. Dodatkowo, działająca już od dłuższego czasu “Przychodnia Studencka” dociera do najbardziej potrzebujących osób, które mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Razem z lekarzami, studenci mają okazję pomóc, ale także zyskać bezcenne doświadczenie w pracy z pacjentami.

 

Ważnym filarem naszej działalności jest zdrowie reprodukcyjne oraz profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową. Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia w szkołach. O temacie HIV/AIDS rozmawiamy podczas ogólnopolskiej akcji „Tramwaj zwany Pożądaniem”. Dzięki „Pink Lips Project” co roku tysiącom Polek przypominamy o konieczności wykonywania cytologii w profilaktyce raka szyjki macicy.

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. W tym celu powstał cały Program Stały ds. Edukacji Medycznej, który działa na rzecz stworzenia systemu, w którym student najoptymalniej przyswaja wiedzę oraz rozwija swoje zainteresowania. Organizujemy liczne szkolenia i warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji przyszłych pracowników systemu ochrony zdrowia.

Wiemy również, że edukacja odbywa się nie tylko na uczelni. W IFMSA-Poland umożliwiamy naszym członkom naukę pracy w zespole, zarządzania projektami oraz efektywnej komunikacji, które w przyszłości pomogą w wykonywaniu swojego zawodu.

 

Jako Stowarzyszenie promujemy LLL (Lifelong Learning, kształcenie ustawiczne). Stwarzanie warunków do rozwoju oraz promowanie nauki na każdym etapie ścieżki zawodowej ma zapewnić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie.

Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

 

Przemoc wobec kobiet jest istotnym problemem na skalę światową, dlatego SCORA i SCORP połączyły swoje siły, aby wspólnie stworzyć projekt „Daphne”, który ma na celu zwiększenie wiedzy, podwyższenie świadomości oraz wzrost efektywności w jej przeciwdziałaniu. Oprócz szkoleń dla studentów kierunków medycznych dotyczących tego, jak rozpoznać ofiary przemocy, jak właściwie reagować oraz udzielić pomocy, organizujemy kursy samoobrony dla kobiet i inne warsztaty mające na celu poprawę ich poczucia bezpieczeństwa i budowanie poczucia własnej wartości.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 2023

realizacja: indemi